Автоматика для насосов

{if $wa->locale() == 'ro_RO'}

Sistemul de automatizare al pompei se execută după două scheme de control - după presiunea apei din sistem și nivelul ei.


Cum alegem un sistem de automatizare pentru pompele submersibile?

În prima schemă blocul include în sine releul de control al presiunii apei montat în conductă. Aceasta menține parametrii necesari ai presiunii în întreg sistemul de ridicare a apei, activând sau dezactivând echipamentul de pompare apărând-ul de la o lovitură hidraulică. O asemenea schemă este utilă pentru apeductul caselor autonome, comodă acesta este și pentru sistemele de alimentare cu apă cu rezervoare și membrană.

În cea de-a doua schemă blocul automaticii pentru pompă pornește releul de control al nivelului e lichid, care la rândul său include pompa când apa coboară până la nivelul de jos sau îl închide când nivelul ei se ridică până la indicator. Această schemă sigură, trebuie utilizată la includerea alimentării cu apă a mai multor utilizatori sau o mică așezare.


Modul de funcționare a diferitelor tipuri de sisteme de automatizare

Blocurile de automatizare pentru sistemul hidraulic submersibil presupune:

 1. Sistem de automatizare de la rulare uscată. În calitate de fitil, într-un asemenea bloc de automatică pot acționa:
 • comutatoare plutitoare cu contacte integrate, care se udă la scăderea nivelului de apă;
 • releu de reglare a presiunii cu opțiune suplimentară și senzor de protecție împotriva lucrului în uscat;
 • releu de debit. Protecția se realizează cu ajutorul senzorului de protecție împotriva scurgerii, care fixează consumul real de lichid care trece prin el.
 1. Blocul de automatică sub formă de telecomandă (dulap) de control. În el sunt încorporate toate blocurile de siguranță necesare, care permit rularea fără probleme a motorului și reglarea turațiilor arborelui pompei. Oferă posibilitatea deservirii mai multor pompe pentru apă.
 2. Convertor de frecvență (invertor). Apără pompa de lovitura hidraulică. Este format din 3 părți.
 • sisteme de control (microprocesor) - îndeplinește funcții de apărare și control, închide echipamentul hidraulic la salturile înalte de tensiune;
 • impuls invertor – echilibrează uniform tensiunea de intrare cu stabilizarea ulterioară a presiunii hidraulice din conductă; un redresor necontrolat.

Pompa de adâncime pentru apă, echipată cu un asemenea convertizor poate funcționa fără hidro acumulator și în regim total automatizat. Pentru controlul exterior după activitatea sistemelor și măsurarea presiunii de lucru se utilizează un manometru. El poate fi încorporat atât nemijlocit în bloc cât și instalat lângă cu automatica și hidro acumulatorul.


Prioritățile de bază și neajunsurile lucrului pompei cu sistem de automatizare

Automatizarea calitativă și funcțională selectată pentru pompă permite nu numai organizarea funcționării neîntrerupte, ci și extinderea duratei sale de viață. Plusurile utilizării:
O automatizare calitativă și care funcționează corect oferă:

 1. Protecție garantată împotriva funcționării în uscat.
 2. Asigurarea unei porniri sigure și netede a sistemului hidraulic cu ieșirea treptată a motorului în viteză maximă.
 3. Nu este obligatoriu să alegeți de sine stătător legăturile și coordonările suplimentare ale lucrărilor lor.
 4. Permanența tensiunii, care nu depinde de cantitatea robinetelor deschise.
 5. Apărare ecologică din contul economiei energiei electrice.

La neajunsuri se poate de adăugat:

 1. Se necesită cheltuieli suplimentare la hidro acumulator, fără de care nu va fi rezervă de apă.
 2. Imposibilitatea regulării presiunii în sistemul alimentării cu apă.

{/if}
{if $wa->locale() == 'ru_RU'}

Автоматика погружного скважинного насоса выполняется по двум схемам контроля – по давлению воды в системе и по её уровню.


Как выбрать автоматику для погружных насосов

В первой схеме автоматический блок включает, смонтированное на трубе, реле контроля давления воды. Оно поддерживает необходимые параметры давления в системе всего водоподъемного оборудования, включая либо отключая насосное оборудование, защищает от возможного гидроудара. Такая схема пригодна для обустройства автономных водопроводов частных домов, удобна она и для водоподающих систем с мембранными баками.

Во второй схеме блок автоматики для насоса запускает реле контроля уровня жидкости, которое включает насос, когда вода опускается до установленного нижнего уровня, либо отключает его, когда ее уровень поднимается до заданного верхнего показателя. Эту безопасную и надежную схему, целесообразно использовать при подключении к водоснабжению нескольких потребителей или небольшого населенного пункта.


Устройство и функциональные возможности различных видов автоматики

Блоки автоматики для водяного погружного гидрооборудования представлены:

 1. Защитная автоматика от сухого хода. В качестве предохранителей, в таком блоке автоматики, могут выступать:
 • поплавковые выключатели со встроенными контактами, которые размыкаются при снижении уровня воды;
 • реле регулятор давления с дополнительной опцией и датчиками защиты от работы на сухом ходу;
 • реле потока (пресс-контроль). Защита осуществляется при помощи встроенного датчика протока, который фиксирует фактический расход жидкости проходящей через него.
 1. Блок автоматики в виде пульта (шкафа) управления. В нем встроены все необходимые предохранительные блоки и узлы, позволяющие плавно запускать двигатель и регулировать частоту вращения вала насоса. Дает возможность обслуживания сразу нескольких насосов для воды.
 2. Частотный преобразователь (инвертор). Защищает насос от гидравлического удара. Состоит из 3-х частей:
 • системы управления (микропроцессор) - выполняет функции защиты и контроля, выключает гидрооборудование при сильных скачках напряжения;
 • импульсного инвертора – плавно выравнивает скачущее входное напряжение с последующей стабилизацией гидравлического давления в трубопроводе;
 • неуправляемого выпрямителя.

Глубинный насос для воды, оснащенный таким преобразователем, может функционировать без гидроаккумулятора и в полностью автоматическом режиме.

Для внешнего контроля за работой систем автоматики и измерения рабочего давления используют манометр. Он может быть как встроенным непосредственно в блок, так и выносным, установленным рядом с автоматикой и гидроаккумулятором.


Преимущества и недостатки работы насоса с блоком автоматики

Качественная и функционально грамотно подобранная автоматика для насоса, позволяет не только организовать его бесперебойную работу, но и продлить его срок службы. Плюсы использования:

 1. Гарантированная защита от сухого хода.
 2. Обеспечение безопасного и плавного пуска гидроаппаратуры с постепенным выводом двигателя на максимальные обороты.
 3. Нет необходимости самостоятельного подбора нужных узлов и дополнительной координации их работы.
 4. Постоянство давления, не зависящее от количества открытых кранов.
 5. Экологическая защита за счет экономии электроэнергии.

К недостаткам можно отнести:

 1. Требуются дополнительные затраты на гидроаккумулятор, без которого (в случае отключения электроэнергии) не будет запаса воды.
 2. Невозможность регулирования давления в системе водоподачи.

{/if}
{if $wa->locale() == 'en_US'}
{/if}