Stații de pompare automate

Stația de pompare automată este un sistem progresiv utilizat pentru organizarea alimentării automate cu apă în case private și facilități comerciale. De exemplu, când este necesară pomparea periodică a apei dintr-un rezervor de stocare sau fântână și, de asemenea, creșterea presiunii în sistemul de alimentare cu apă. Stația automată desinestătător pornește pompa când apa este pompată și o deconectează atunci când se oprește. Echipamentul de bază constă dintr-o pompă de auto-amorsare, un rezervor de presiune, un comutator de presiune, un manometru și o cuplă de alamă.