Manometre pentru pompe

{if $wa->locale() == 'ro_RO'}

Manometru - dispozitiv de măsurare a presiunii din mediul de lucru. Cu ajutorul manometrului reies cele mai sigure afișări a presiunii apei în sistem și conducte.


Cum alegem manometrul pentru pompă

Sistemul de încălzire sau alimentare cu apă funcționează în mod normal în cazul în care se întâmplă ca presiunea apei sau a purtătorului de căldură se află la un nivelul optim. Manometrul permite controlul lui.

În sistemele de încălzire, presiunea se află între 4-5 bar, iată de ce pentru pompe trebuie de ales un dispozitiv cu scală de măsurare de la 0-6 bar sau 0-16 bar. Pentru măsurare se utilizează dispozitive cu mecanism de arc, ele posedă o construcție simplă și sigură, având rezistență la vibrații. pe care o dă pompa electrică.


Construcția și principiul de lucru al manometrului

Schema dispozitivului este deosebit de simplă. Ea constă dintr-o scală din plastic cu aplicarea unei carcase din metal. În carcasă încape un element flexibil - membrana sau arcul tubular, element de fixare și elasticitate de înaltă sensibilitate - tub Bourdon.

Principiul de activitate al manometrului este bazat pe reglarea presiunii prin deformarea detaliilor flexibile. Între timp are loc amestecul elementului cu sensibilitate înaltă, care pune în funcțiune săgeata de pe scală.


Tipurile de manometre pentru măsurarea presiunii apei

Există câteva principii de activitate a manometrului:

 • piston;
 • lichid;
 • deformare.

Manometrele moderne pot fi segmentate în două grupe:

 • mecanice;
 • electrice.

Cel mai simplu design îl posedă dispozitivele mecanice, dar acestea au un dezavantaj semnificativ - afișările acestora pot avea o eroare. Dispozitivele electronice sunt mai perfecte. Acestea oferă un nod de contact, care vă permit să obțineți citiri exacte ale presiunii mediului de lucru.

 1. Staționare. Dispozitivele din această clasă sunt instalate pe o anumită unitate și nu pot fi demontate sau mutate într-o altă locație.
 2. Portabile. Manometrul portabil este de dimensiuni mici, poate fi scos de pe un dispozitiv și instalat pe altul.

În apartamentele și casele moderne și-au găsit aplicarea practic toate dispozitivele enumerate.

{/if}
{if $wa->locale() == 'ru_RU'}

Манометр – устройство измеряющее давление рабочей среды. При помощи манометра получают наиболее точные показания давления воды в насосе и трубопроводе.


Как выбрать манометр для насоса

Система отопления или водоснабжения нормально функционирует в том случае, когда давление воды или теплоносителя находится на оптимальном уровне. Манометр позволяет его контролировать.

В системах отопления, давление находится в пределах 4-5 бар, поэтому для насосов следует выбирать прибор со шкалой измерения 0-6 бар или 0-10 бар. Для измерения используют устройства с пружинным механизмом, у них простая и надежная конструкция, обладающая устойчивостью к вибрации, которую дает электронасос.


Конструкция и принцип работы манометра

Схема устройства достаточно проста. Он состоит из пластиковой шкалы с нанесенными делениями и металлического корпуса. В корпусе помещается гибкий элемент – мембрана или трубчатая пружина, крепление и упругий высокочувствительный элемент – трубка Бурдона.

Принцип действия манометра основан на уравнивании давления путем деформации упругой детали. Во время этого происходит смещение высокочувствительного элемента, который приводит в действие стрелку на шкале.


Виды манометров для измерения давления воды

Существует несколько принципов работы манометра:

 • поршневой;
 • жидкостный;
 • деформационный.

Современные манометры можно подразделить на две группы:

 • механические;
 • электрические.

Наиболее простой конструкцией отличаются механические устройства, однако у них есть существенный недостаток – их показания могут иметь погрешность. Электронные устройства более совершенны. В них предусмотрен контактный узел, который позволяет получить точные показания давления рабочей среды.

 1. Стационарные. Приборы этого класса устанавливаются на определенный агрегат и не могут быть демонтированы и перенесены на другое место.
 2. Переносные. Переносной манометр отличается небольшими габаритами, он может быть снят с одного устройства и установлен на другое.

В современных квартирах и домах нашли применение практически все из перечисленных устройств.

{/if}
{if $wa->locale() == 'en_US'}
{/if}