Pompe de apă

{if $wa->locale() == 'ro_RO'}

Un echipament de pompare a fost întotdeauna cea mai importantă întrebare pentru persoanele care locuiesc în casele pe pământ, multietajate scopul principal al acestora fiind - alimentarea cu apă, pomparea, ridicarea și curățarea acesteia pentru utilizarea ulterioară. Ultima problemă fiind una actuală pentru țara noastră, deoarece în Moldova o mare parte a populației suferă din cauza apei murdare.


Cum alegem o pompă pentru proprietatea privată

La alegerea unui anumit model este necesar să luați în calcul anumite caracteristici tehnice: puterea motorului, presiunea maximă și productivitatea.

Pentru a asigura cu apă o casă pe pământ în care locuiesc 3-4 persoane veți avea nevoie de o pompă cu capacitatea de 10-20 l și puterea de la 0,8 până la 1,2 kw/h, dacă nivelul de ridicare a apei nu depășește 8 metri.

Există 3 metode de amenajare a pompării apei:

 • pomparea cu ajutorul pompei direct.
 • pomparea cu utilizarea rezervorului de stocare.
 • utilizarea hidroacumulatorului și a pompei.

Diferențiem următoarele tipuri de pompe:

 • submersible.
 • de suprafață, pompe de ridicare a apei.
 • de circulație.
 • echipament pentru fecale și drenaj.


Instalarea acestui echipament nu aduce nici un fel de deranj, dacă citiți cu atenție și studiați atent instrucțiunea.


Tipuri și categorii de echipamente pentru pompare de uz casnic

Echipamentele de pompare se subîmpart în:

 1. Vortex, pentru sonde, fântâni și de suprafață.
 2. Stații de pompare, instalații pentru canalizare. Aceste tipuri de aparate se amenajează nemijlocit în apă și se împart în două categorii:
  1. Pompele pentru sonde au exteriorul unui cilindru alungit. Adâncimea scufundării este de până la 50 de metri.
  2. Pompele pentru fântâni sunt asemănătoare în construcție cu cele pentru , dar pot avea o formă diferită.
 3. Echipament pentru fecale și drenaj
 4. Regulatoare de presiune, accesorii și altele.

Magazinul nostru vă prezintă echipament electric pentru alimentarea cu apă, încălzire și retragerea apei din casă, vilă sau încăperi comerciale. Compania noastră este reprezentantul unor brand-uri populare și datorită asortimentului vast și a programei de comandă puteți alege și comanda orice produs. Noi propunem clienților noștri o alegere variată de electro pompe pentru uzul casnic, care vă vor ajuta în rezolvarea mai multor probleme a sectorului locativ.

{/if}

{if $wa->locale() == 'ru_RU'}

Насосное оборудование всегда было главным вопросом для владельцев частных и многоэтажных домов, главные цели которых – водоснабжение, перекачка и подъем огромного количества воды, ее очистка для дальнейшего употребления. Последняя проблема очень актуальна для нашей страны, потому что в Молдове большая часть населения жалуется на проблему загрязнения воды.


Как выбрать насос для частного дома

При выборе определенной модели необходимо опираться на его главные технические характеристики: мощность двигателя, предельный напор и производительность.

Чтобы обеспечить водой частный дом, с населением три-четыре человека, потребуется насос с емкостью гидроаккумулятора в 10-20 л и мощностью от 0,8 до 1,2 квт/ч., если уровень подъема воды не превышает 8 метров.

Существуют 3 способа устройства передачи воды:

 • перекачка при помощи насоса напрямую.
 • перекачка с использованием накопительного бака.
 • применение гидроаккумулятора и насоса.

Различают следующие виды насосов:

 • погружные.
 • поверхностные, водоподъемные насосы.
 • циркуляционные.
 • фекальное и дренажное оборудование.

Установка этого оборудования на месте, не доставит никаких хлопот, если вы тщательно прочитаете и детально изучите инструкцию.


Виды и типы бытового насосного оборудования

Насосное оборудование подразделяется на:

 1. Вихревое, скважное, колодезное и поверхностное.
 2. Насосные станции, установки для канализации. Данный вид аппаратов размещаются непосредственно в воду и делится он еще на 2 типа:
  1. Скважинные имеют конструкцию, представляющую собой вытянутый цилиндр. Глубина погружения до 50 метров.
  2. Колодезные по конструкции имеют сходство со скважинными моделями, однако могут отличаться формой.
 3. Дренажное и фекальное оборудование
 4. Регуляторы давления, аксессуары и прочее.

Наш магазин предоставляет электрооборудование для водоснабжения, отопления и отвода воды для дома, дачи или промышленной деятельности. Наша компания является представителем популярных брендов и благодаря нашему огромному ассортименту и заказной программе, вы можете выбрать и заказать любой товар. Мы предлагаем клиентам огромный выбор бытовых электронасосов, которые помогут решить все вопросы жилого сектора.

{/if}

{if $wa->locale() == 'en_US'}

{/if}